Seminarium

3D. Kan ett mer variationsrikt skogsbruk stärka den lokala ekonomin?

Det händer väldigt mycket inom det skogliga området. Gamla sanningar tycks utmanas av nya. Nya sätt att bruka skogen röner stort intresse bland både bland politiker, skogsägare och lokala entreprenörer, för att inte glömma naturturismnäringen. Vilken roll kan skogen och skogsbruket ha för den lokala ekonomin och lokala hälsan?

Vi utgår från ett lokalt exempel på samverkan kring alternativa brukningsformer i Tiveden, där vissa delar har brukats med alternativa metoder under lång tid. Vi bekantar oss med både praktiska metoder och ekonomiska resultat över tid. Representanter från såväl Skogsstyrelsen och SLU medverkar och lyfter in olika perspektiv från sina respektive horisonter. 

Kategori: Skog, lokal ekonomi, entreprenörskap, naturturism 

30 maj 2026
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: Hockeyvippen
 • Talare/Moderator:

  Thomas Norrby, SLU
 • Medverkande:

  Anders Tivell, Tivedens utveckling, Carl Appelqvist, Skogsstyrelsen, Ulf Johansson, och Jeanette Eggers, SLU
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

   SLU, Skogsstyrelsen och Tivedens utveckling