Seminarium

3E. Lokal intelligens – Vägar till samverkan mellan civilsamhälle och kommun.

Lokal demokrati är grundbulten för ett hållbart och inkluderande samhälle. På ”den första samhällsnivån” har medborgarna stora möjligheter att i praktiken påverka och medverka i samhällsbygget, alltså inte enbart genom val till kommun, region, riksdag och EU.  

Seminariet fokuserar på HUR man kan samverka. Alltifrån att kommunen och den lokala utvecklingsgruppen har ett projekt för att skapa tillit och fortsatt samverkan till att teckna affärsavtal, överenskommelser och IOP (offentligt idéburet partnerskap) eller att kommunen delegerar uppdrag och budget till en lokal utvecklingsgrupp eller direktvald lokal nämnd.    

Hur samverkan är formaliserad är det som intresserat oss. Vi bjuder på 22 goda exempel från hela landet och ett från Skottland. Visar sig vara både smart och intelligent att samverka.   

Kategori: Demokrati, inflytande, utveckling

25 maj 2024
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: Bordtennis
 • Talare/Moderator:

  Ulla Herlitz, Hela Sverige Göteborgsregionen och Helena Näslund, Hela Sverige Gävleborg, Per Gustafsson, Hela Sverige Skaraborg
 • Medverkande:

 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Hela Sverige ska levas temagrupp: Lokalt inflytande