Seminarium

3H. Ökad digital mognad för mikro- och små företag i våra landsbygder.

Välkommen att få höra om vår resa för att få fler digitalt mogna mikro- och småföretag i våra landsbygder. Vad har vi sedan starten med digitaliseringsinsatsen om 55 mnkr hösten 2021 lärt oss om målgruppen små företag i landsbygder, deras utmaningar och behov kring digitaliseringens möjligheter? Hur jobbar vi med rådgivnings- och coachningsinsatser för att bidra till fler digitalt mogna små företag i landsbygderna och vilka kunskapshöjande insatser genomför vi just nu?

Kategori: Livskraftiga landsbygder 

25 maj 2024
 • 15:45 - 16:45
 • Talare/Moderator:

  Per-Olof Remmare och Tony Meurke, Tillväxtverket
 • Medverkande:

  Sara Hellberg, Affärskompetens, Anna Goldie och Josefine Lindell, Tillväxtverket och tillkommande namn
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Tillväxtverket i samarbete med Affärskompetens och ett eller två av våra 20 samarbetsprojekt för ökad digital mognad som jobbar med kunskapsuppbyggnad kring målgruppen små företag i landsbygder.