Seminarium

3K. Upptäck en spännande och unik samverkan mellan kommun och näringsliv i Bodens kommun genom Servicepunkterna – ekonomiska föreningar med liknande uppdrag men utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Ta del av en inspirerande, innovativ och helt unik samverkan mellan kommun och näringsliv i Bodens kommun genom Servicepunkterna – ekonomiska föreningar med samma uppdrag och olika framåtblickande förutsättningar.

Som utpekade noder i Bodens kommuns strategiska arbete, i den gröna industriomställningens tillväxtfas som Boden nu är inne i, har Servicepunkterna en stor betydande roll. De ska främja och möjliggöra utveckling i land som stad, minska avstånden och skapa en stark kontakt mellan den kommunala förvaltningen, Boden Businesspark, företagen, föreningarna och invånarna i respektive nod.

Upplev framtidens samhällsservice redan idag genom att besöka seminariet och ta del av den spännande och helt unika samverkan som formar hur Bodens kommun möter den omdanande framtiden.

Kategori: service, utveckling, omställning

30 maj 2026
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: A-kiosk
 • Medverkande:

  Thomas Fägerman, VD Boden Businesspark, Jenny Engström, verksamhetsledare RÅEK, Matilda Lundström, verksamhetsledare EDEK, Lina Vesterberg, verksamhetsledare UNEK
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Boden Businesspark, RÅEK, EDEK, UNEK