Seminarium

3J. Innovation i lantbruket är en säkerhetsfråga.

Att lantbruket spelar stor roll för landets beredskap i händelse kriser, katastrofer eller rentav krig är de flesta medvetna om. Men lantbruket har också en annan viktig roll nämligen som förebyggande faktor. Skälet är följande:

Lantbruket är grunden för strategiska resurser i samhället, inte minst mat och energi, och om dessa resurser skulle bli bristvaror ökar risken för spänningar och konflikter i samhället. Flera konflikter i historien har också en bakgrund i brist på mat och energi, dvs att priserna för dessa resurser stiger. Därför behövs innovation inom lantbruket.

Initiativet Agtech Sweden handlar om att utveckla en innovationsmiljö i världsklass inom lantbruksbruksteknik. Bland fokusområdena finns uppkopplade sensorer, klimatsmart energi, visualisering och bildanalys samt ”teknik push & pull”. Under de första fem åren har verksamheten gått under namnet Agtech 2030 men byter nu namn, helt enligt plan, till Agtech Sweden samtidigt som vi växlar upp verksamheten

I Agtech Sweden, som koordineras av Linköpings universitet, ingår idag närmare 100 organisationer. Huvudfinansiär är Vinnova. Andra viktiga finansiärer är Linköpings universitet och Region Östergötland.

30 maj 2026
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: Mötesrum
 • Talare/Moderator:

  Per Frankelius, Linköpings universitet/Agtech, Karolina Muhrman, Linköpings universitet/Agtech
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Agtech Sweden/ LRF