Seminarium

3L. Statens närvaro i mindre kommuner

INSTÄLLD.

Tillväxtverket har sedan några år uppdrag att stödja kommuner i olika delar av Sverige som behöver stärka sin kapacitet. Under seminariet kommer Tillväxtverket presentar på övergripande nivå de uppdragen som riktar sig till kommuner och vilka effekter och resultat som vi ser. Seminariet fokuserar på hur statens närvaro kan se ut i mindre kommuner.

Läs mer om våra uppdrag:

· Stärka 30 socioekonomisk eftersatta kommuner
· Stöd för att utveckla företagsklimatet i 39 landsbygdskommuner
· Kommuner arbetar för bättre service i landsbygder

30 maj 2026
 • 15:45 - 16:45
 • Lokal: Stora dans
 • Talare/Moderator:

  Martin Olauzon, Enhetschef Tillväxtverket
 • Medverkande:

  Mattias Moberg, Avdelningschef vid Landsbygds- och infrastrukturdepartementet, Elisabeth Backteman, Generaldirektör Tillväxtverket, Josefina Syssner, Professor vid Linköpings universitet , Patrik Renberg, Doktorand vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet, Lars-Erik Rönnlund, Kommunchef Hultsfreds kommun , Bo Per Larsson, huvudsekreterare Kommunperspektivutredningen (SOU 2024:6)
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Tillväxtverket