Seminarium

3L. Statens närvaro i mindre kommuner

Tillväxtverket har sedan några år uppdrag att stödja kommuner i olika delar av Sverige som behöver stärka sin kapacitet. Under seminariet kommer Tillväxtverket presentar på övergripande nivå de uppdragen som riktar sig till kommuner och vilka effekter och resultat som vi ser. Seminariet fokuserar på hur statens närvaro kan se ut i mindre kommuner.

Läs mer om våra uppdrag:

· Stärka 30 socioekonomisk eftersatta kommuner
· Stöd för att utveckla företagsklimatet i 39 landsbygdskommuner
· Kommuner arbetar för bättre service i landsbygder

25 maj 2024
 • 15:45 - 16:45
 • Talare/Moderator:

  Martin Olauzon, Enhetschef Tillväxtverket
 • Medverkande:

  Tillväxtverket, Universitet, Regeringskansliet
 • Längd:

  01:00 tim
 • Arrangör:

  Tillväxtverket