Inspirationsresa

18. Digitaliseringens möjligheter för landsbygden.

Digitaliseringen skapar stora möjligheter för landsbygden på olika vis, om den nyttjas på rätt sätt. På resan om digitaliseringens möjligheter får vi träffa flera inspirirande entreprenörer samt kommun som med hjälp av digitaliseringen skapat allt från arbetstillfällen, ökad service och inte minst bättre livskvalitet för sig själva och andra.

Abbotsnäs, ett av Sveriges modernaste lantbruk

Resan går till Abbotsnäs, ett av Sveriges modernaste lantbruk som med digitaliseringens utveckling idag bedriver ett både ekonmiskt och framförallt ekologiskt mer hållbart lantbruk. Vi får där även besök av Tobias Forngren grundare till Freelway, som blev årets eldsjäl och prisad landsbygdshjälte för sitt lyhörda sätt att lyssna in behov och skapa apptjänster för ökad mobilitet och tillgänglighet. Han berättar om både utvecklingsresan Freelway gjort och hur de idag bidrar till både samåkning, samtransporter och ökad service på landsbygden.

Julita Wärdshus

På vägen till nästa besöksmål stannar vi på Julita Wärdshus, granne med Julita Gård för lunch. Restaurangen vid Julita Wärdshus drivs från och med 2023 av ägarna bakom Michelinkrogen Aira i Stockholm med den sörmländska kocken Tommy Myllymäki. Restaurangen har fokus på nordiska och lokala sörmländska huvudråvaror. Vid Julita får vi även träffa representanter från projektet “ Ekosystem för en åldersvänlig bygd” och Vingåkers kommun, som berättar hur de skapar ekosystem mellan det digitala och sociala för att öka trygghet, delaktighet och minskad ofrivillig ensamhet för bättre hälsa och självständighet mot visionen att bli en åldersvänlig bygd.

Personalen på Julita Wärdshus med kocken Gustav Leonhardt (årets kock 2021)

Impecta fröhandel

Vårt sista stopp blir på Impecta fröhandel, ett av Sveriges största fröhandelföretag, ett familjeföretag från Julita som drivs av odlare för odlare sedan 1975 och erbjuder runt 2000 olika produkter i sin frökatalog. Tack vara digitaliseringen kan de fortsätta bedriva sin verksamhet och skapa arbetstillfällen på landsbygden, men det ger även möjligheter att kombinera arbete, verksamhet och välja var man vill bo och leva.

Fika: Abbotsnäs och Impecta

Lunch: Julita Wärdshus, Julita Gård

Reseledare: Regina Westas Stedt, ordförande i Hela Sverige ska Leva, Sörmland

Länkar

Abbotsnäs – ett av Sveriges modernaste lantbruk.

Freelway – apptjänster för ökad mobilitet och tillgänglighet.

Julita Wärdshus – en av den sörmländska kocken Tommy Myllymäkis restauranger.

Impecta fröhandel – ett av Sveriges största fröhandelföretag.

29 maj 2026
  • 08:00 - 17:00
  • Längd:

    09:00 tim