Rosvalla öppnar/registrering.

Registreringen är öppen mellan 08.00 – 19.00. Deltagare på Landsbygdsriksdagen ska bara ackrediteringsbricka som finns att skriva ut i entré/reception. Du har samma ackrediteringsbricka alla dagar och behöver endast registrera dig en gång.

30 maj 2026
  • 08:00 -
  • Rosvalla