Inspirationsresa

16. Storskaliga energilösningar samsas med skärgård och kultur. 

Energiförsörjning och energiframställning har blivit centrala frågeställningar för såväl landsbygd som stad. De storskaliga lösningarna när det gäller kärnkraft, vindkraft och stora breda kraftledningsgator påverkar stora områden där de planeras och kommer till. Etableringen av dessa anläggningar skapar en omfattande lokal diskussion. Samma gör det när stora nya elledningar skall dras genom skogs-, jordbruks- och naturlandskapet ger omfattande effekter.

I Sörmlands fall när en 10 mil ny kraftledningsgata skall byggas för att tillgodose SSAB:s behov av el när de ställer om stålverket till fossilfri produktion och medför och förbättrar klimatet.
Samtidigt växer det fram småskaliga och lokala energilösningar runt om i såväl landsbygd som stad. I nästan varje bygd pågår denna småskaliga utveckling. Oftast utifrån ett underifrånperspektiv. Vi kommer att arrangera två resor på detta tema den första resan handlar om de storskaliga lösningarna, tillsammans med satsningen på en utvecklad besöksnäring längs Sörmlandskusten. Den andra resan tar sig an att visa på olika småskaliga och alternativa energilösningar (resa 17).

Storskaliga energilösningar samsas med skärgård och kultur. Vi kommer att resa längs Sörmlandskusten.

SSAB

Vi börjar med att åka till Oxelösund för att besöka SSAB, med världens mest innovativa stålprocent. SSAB och ståltillverkningen står idag för ca 10% av Sveriges koldioxidutsläpp. SSAB Special Steels i Oxelösund är först i SSAB-koncernen med att ställa om till fossilfri tillverkning. Detta kräver stora investeringar och nya energi- och materialflöden, bland annat stora mängder el, vilket skapar enormt många spännande och hållbara utvecklings-möjligheter men också en del spänningar och intressekonflikter, ett exempel är framdragning av en ny 10 mil långa kraftledning genom Sörmland från Hedelunda till Oxelösund. Omställningen kommer att innebära en ökad flexibilitet, kortare ledtider och att koldioxidutsläppen från den egna verksamheter i stort sett upphör. Tiden är knapp, redan 2026 planerar SSAB att lansera fossilfritt stål som en kommersiell produkt.

Gamla Oxelösund/ Oxelö krog

Nästa utflyktsmål är Oxelö Krog, som är en sjökrog med anor sedan 1600-talet och ligger vackert belägen i Gamla Oxelösund. Idag är det ett sommarcafé. I Gamla Oxelösund finns några av Oxelösunds äldsta byggnader. Från höjden vid Oxelö Krog är det en fantastisk vy mot skärgården. Hur förenas det storskaliga och lever i symbios med det småskaliga. Sverige behöver mer förnybar och fossilfri el. En väg framåt är utbyggnad av vindkraft. I havet nära och utanför Oxelösund har diskuterats en av världens största vindkraftsparker, men till vilket pris? Oxelösunds och näraliggande kommuners politik har nyttjat sitt veto och sagt nej till prövning av vindkraftparken i Mark- och miljödomstolen. Även Försvaret har sagt nej. Finns det alternativ längre ut, med mindre påverkan på skärgårdsmiljö och fastland?

Fika i hamnen vid Femöre

Oxelösund var länge en av ostkustens största och viktigaste fiskehamnar. Idag finns två yrkesfiskare kvar som framför allt fokuserar på kustnära strömmingsfiske. Debatten kring kvoter för industriellt storskaligt fiske vs det kustnära fisket är högaktuell både i Sverige och EU. Strömmingen i Oxelösund går till stor del idag i väg som djurfoder i Danmark. Hur kan vi öka andelen fisk som blir mat på bordet? I Fiskehamnen i Oxelösund finns även ett rökeri som delvis använder östersjöströmming i sitt utbud. Kicki på Femöre Rök visar upp rökeriet och ugnarna från 1959 där all fisk röks. Hur har fiske- och lotssamhället sett ut i Oxelösund genom tiderna? Vad har förändrats och varför. Oxelösund gränsar mot 85% vatten, vilket gör att skärgården alltid finns nära. Senaste åren har ett samarbete längst Sörmlandskusten påbörjats med ambitionen att utveckla den sörmländska skärgården enhetligt och tillsammans.
På restaurang Sailor fikar vi med lite sörmländska smaker, som avnjuts med utsikt över både skärgården och Oxelösunds hamn, en av ostkustens största hamnar med 16,5 m djup, isfri kort insegling och ett brett utbud av tjänster. Vi åker tillbaka genom Nyköping och följer kustvägen norrut mot Nynäs slott.

Nynäs slott (lunch)

Nynäs slott och naturreservat ligger vid den sörmländska Östersjökusten ungefär mitt emellan Nyköping och Trosa. På Nynäs slott bodde den liberale finansministern Johan August Gripenstedt. I mitten av 1800-talet frigjorde Gripenstedt landets ”slumrade krafter”. Han förverkligade frihandeln, finansierade hela det nationella järnvägssystemet, avvecklade stånden och skråna och slog vakt om freden. Han förespråkade en pragmatisk ”medelväg”.  I politiken och hävdade att det fattiga Sverige skulle bli ett av världens rikaste länder. Kartan över föreslagna järnvägslinjer finns fortfarande kvar i detta intakta slott. I dag förvaltas och drivs denna pärla av region Sörmland som ett museum- och besöksmål.  Vi får möjlighet att ta del av bland annat konstprojektet Tänka med jorden som en plats för reflektion kring människans plats på jorden. På Nynäs kommer vi att inta en lunch utifrån vad trakten erbjuder.

Nynäs slott där vi äter vår lunch. Foto: foto-Inga Lindström / STUA

Studsvik

Efter lunch tar vi oss till Studsvik, som man kan kalla svenska atomenergins vagga i Sverige. Här etablerades på 1950-talet en forskningsstation med reaktorer och speciallaboratorier för kemi, fysik, värme, material och bränsleteknik som sedan dess drivit kärnkraftsindustrin och dess olika områden i Sverige. Först med att utveckla industrin sedan med att avveckla kärnkraften. Idag är affärsidén att utveckla nukleär hållbarhet.
Vi kommer att besöka Cyclife Sweden AB och Studsvik Nuclear AB.  I Cyclifes anläggning sker behandling av radioaktiva metaller och avfall från kärnkraftsindustrin över hela världen. Även återvinning av uran sker vid anläggningen. Studsvik Nuclear satsar på att behålla positionen som ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin. Klimatkrisen och det ökade elbehovet i världen har under de senaste åren kommit att prägla debatten kring kärnkraftens vara eller icke-vara, då den erbjuder en fossilfri, effektiv och planerbar energiproduktion. Med Studsviks högteknologiska serviceutbud inom kärnteknik är de väl rustade för att möta de möjligheter som uppstår som en följd av detta ökade intresse.
För Studsvik är kärnkraftens växande roll viktig i den gröna omställningen. De är också måna om att kontinuerligt utveckla Studsviksområdet samt att anpassa deras befintliga tjänster så att de även omfattar Små Modulära Reaktorer (SMR:er) och andra nya reaktortyper.

Horsvik

Efter en kort resa kommer vi till Horsvik där vi skall fika och få höra om den sörmländska skärgården för rekreation.
Sörmland har en på många sätt unik kust och skärgård där särskilt skärgården har låg grad av exploatering. Region Sörmland har tillsammans med kustkommunerna Nyköping, Trosa och Oxelösund tagit initiativ till ett utvecklingsarbete för att bevara, utveckla och tillgängliggöra Sörmlandskustens skärgård. Ta del av hur nuläget är nu med möjligheter och utmaningar samt vad ambitionen är att åstadkomma framåt.
Nyköpings kommun förvärvade 2018 Horsviks skärgårdshemman med kringliggande område med syfte att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till kusten och skärgården samt skapa möjligheter för nya målgrupper att kunna ta del av miljöerna. På sikt finns ambitionen att fortsätta utveckla besöksmålet Horsviks med den övergripande målet att skapa ett levande och hållbart friluftsmuseum i skärgårdsnatur. Vi avslutar vår resa med att ta del av tankarna bakom denna satsning. Därefter tar vi oss tillbaka till Nyköping.

Begränsningar

På denna resa kan endast 30 deltagare vara med och personnummer behöver rapporteras in i förväg på grund av säkerhetsskäl och man måste legitimera sig på resan.

Resan kommer innebära ett antal promenader, du som deltagare kommer promenera runt 2-3 km.
Reseledare: Erik Lindhe turismchef  och Anette Stolth näringslivsutvecklare på Division Näringsliv, Kultur, Fritid i Nyköpings kommun.

29 maj 2026
  • 08:00 - 17:00
  • Längd:

    09:00 tim