Ramprogram och shuttlebussar

Fredag 24 maj

Lördag 25 maj

Lördagsbankett

Söndag 26 maj

Shuttlebussarna

Restid
Cirka 25 minuter enkel resa från Blommenhof till Rosvalla / Nyköpingshus och tvärtom med tid för på/avstigning inräknat i tidtabellen. Notera att små förseningar kan uppstå på morgonturerna utifrån trafikläget i centrum.

Tidtabell

Fredag 24 maj

Lördag 25 maj

Söndag 26 maj

Linjesträckning från Rosvalla (hem)
Start: Rosvalla (Idrottsvägen) –> Clarion Collection Hotel Kompaniet (Polishuset) –> Scanic Stora hotellet (Västra Kvarngatan) –> Sunlight Hotell –> Blommenhof Hotell

Linjesträckning till Rosvalla (dit)
Start: Blommenhof Hotell –> Sunligt Hotell –> Scandic Stora hotellet (Västra Kvarngatan) –> Clarion Collection Hotel Kompaniet (Polishuset) –> Rosvalla (Idrottsvägen)

Linjesträckning från Nyköpingshus (hem)
Start: Nyköpingshus (Vallgatan) –> Clarion Collection Hotel Kompaniet (Polishuset) –> Scanic Stora hotellet (Västra Kvarngatan) –> Sunlight Hotell –> Blommenhof Hotell

Linjesträckning till Nyköpingshus (dit)
Start: Blommenhof Hotell –> Sunligt Hotell –> Scandic Stora hotellet (Västra Kvarngatan) –> Clarion Collection Hotel Kompaniet (Polishuset) –> Nyköpingshus (Vallgatan)

På / Avstigningshållplatser
Blommenhof hotell – Utanför ingången till hotellet. Start och sluthållplats för på- och avstigning.

Sunlight hotell – Innanför grindarna till hotellet i höjd med Actionpadel. Av- och påstigning sker vid Actionpadel.

Scandic Stora hotellet – Busshållplats Västra Kvarngatan på V Kvarngatan. Avstigning från Rosvalla sker på busshållplats mot centrum. Påstigning mot Rosvalla sker på busshållplats mot Brandholmen / Hamnen.

Clarion Collection Hotel Kompaniet – Busshållplats Polishuset på Folkungavägen. Avstigning från Rosvalla sker på busshållplats mot centrum. Påstigning mot Rosvalla sker på busshållplats mot Brandholmen / Hamnen.

Rosvalla IP – Vid huvudentré på Idrottsvägen. Start och sluthållplats för på- och avstigning.

Nyköpingshus – Vid huvudentré på Vallgatan, intill Kungstornet. Start och sluthållplats för på- och avstigning.