13 januari 2024

Årets inspirationsresor.

Landsbygdsriksdag 2024 – inspirationsresor

2024 års Landsbygdsriksdag kommer att genomföras I Sörmland och Nyköping mellan den 24 – 26 maj, en tid då länet är som vackrast.

Under fredagen kommer 19 bussar med nyfikna deltagare åka ut på olika inspirationsresor till ett 100-tal besöksmål utifrån 10 olika teman. Resorna visar konkreta exempel på landsbygdens centrala framtidsfrågor. Resorna bygger på såväl företagens entreprenörskap som samhällets intraprenörskap. Vi träffar sörmlänningar som redan står med en fot i framtiden. Framtiden finns redan i Sörmland! Du kommer att möta påhittiga människor, entreprenörer, eldsjälar och grupper som redan har tagit ett steg in i morgondagen. Det är magiskt och fantastiskt. Resorna ska inspirera och visa hur vi bygger och utvecklar landsbygden. På resan möter du landsbygdsbor, som tillsammans gjort skillnad.

Årets inspirationsresor

Arrangörsgruppen för Näshulta kulturdagar.

Hållbar ortsutveckling

Lokal ortsutveckling på ett långsiktigt och hållbart sätt. Platserna vi besöker har hittat olika sätt att inkludera många människor. De har skapat metoder och rutiner som får både arbetet och eldsjälarna att hålla över tid. Temat har två resor som går till Näshulta och Läppe samt Hälleforsnäs och Stallarholmen. Alla utnämnda till årets landsbygdsgrupp.

Mat & dryck i Sörmland – var stolt över den lokala maten

Under devisen ”Stolt mat i Sörmland” tog länet för drygt 10 år sedan, fram Sveriges första livsmedel- och matstrategi. Syftet var att öka kunskapen och kärleken till den lokala maten. Arbetet har bidragit till att länet nu är ett av Sveriges mest dynamiska matlän.

Sex resor sker på följande teman. Småskalig livsmedel och matproduktion, Konkurrenskraftigt och hållbart jordbruk, Drycker i Sörmland, Samhandling – Sörmlands matkluster, Äppel päppel – Sörmländska äpplen och Mer grönt ska odlas.

Katarina och Max Molitor på Ändebols Gård.

Bostäder, byggande & boendemiljöer

Svenskt byggande står inför stora utmaningar – kanske större än någonsin. Majoriteten av svenska kommuner larmar om bristen på bostäder samtidigt som stora grupper av bostadssökande saknar möjlighet att överhuvudtaget efterfråga de bostäder som produceras.

Den idéburna sektorn är på frammarsch. Med rätt politiska beslut, kan byggande öka både i egen regi och tillsammans, samt bli en stor kraft i bostadsbyggandet framåt. På den sörmländska landsbygden har Hela Sverige ska leva Sörmland i 15 år arbetat systematiskt tillsammans med bygderna i Sörmland för att öka bostadsbyggande på landsbygden och i de små orterna. Resultatet ser vi nu.

Under perioden 2017- 2022 byggdes och användes det statliga investeringsstödet mest i landet i just Sörmland och i dess landsbygd. I många orter har det nu tillkommit nya bostäder i en fin samhandling mellan lokala eldsjälar, bybor och kommuner. Sveriges första tillsammansbygnadspris har delats ut till Stavsjö och Vingåker.

Två resor på temat – en om  Idéburet och socialt byggande där människor och bygden går ihop för att bygga bostäder. Vi besöker Stavsjö, Näshulta och Lagnö Bo i Trosa och en där små lokala byggentreprenörer och fastighetsutvecklare bygger nytt på landsbygden med besök i Forssjö, Högsjö och andra inspirerande platser.

Sörmland ett jakt- och viltlän

Att vända utmaningar med mycket vilt till att bli en resurs genom entreprenörskap. Här blir det en resa med fokus på utmaningar och möjligheter. En resa där vi bland annat besöker Svenska Jägarförbundet på Öster Malma samt Äleby gård och Virå bruk.

Lindeborgs Eko Retreat är ett av besöksmålen på resan för hållbart entreprenörskap.

Hållbart entreprenörskap

På den här resan visar vi exempel på hur företag via sitt entreprenörskap bidrar till en hållbar utveckling, både inom social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Många av exemplen har skapat nya långsiktiga affärsidéer.Goda förutsättningar för både service och livsvillkor för landsbygden. Vi kommer besöka både Lindeborgs Eko Retreat, Osprey Farm Studio, Eriksson & söner som sedan 30-talet gjort möbler till Svenskt Tenn.

Unga – landsbygdens framtid

En resa som fokuserar på ungas förutsättningar, driv och engagemang. Vi fördjupar oss i en rad olika perspektiv som rör ungdomars engagemang och möjlighet till meningsfull fritid. Allt ifrån lokala initiativ till udda idrottsgrenar, till medlemsrekrytering och landsbygdsperspektivet. Hur hittar man och engagerar volontärer? Är du nyfiken på EPA-kulturen? Du kommer få vara med på ett riktigt EPA-häng!

Kultur & historia som avgörande faktorer för platsutveckling

Två resor, den ena längs väg 57 med besök på olika satsningar kring bland annat konst, musik och demokratiutveckling, den andra på temat ”När kvinnor går samman längs byvägen 223” och gemensamt lyfter den ”gamla Eriksgatan”.

Framtidens gröna omställning kräver Energi

Energin har blivit den begränsade faktorn på grund av ökad efterfråga och sårbarhet i det stora och det lilla sammanhanget. Lokaliseringar som leder till ökade protester och debatt.

Två resval finns på temat energi. Den ena handlar om storskaliga lösningar med satsningar på vindkraftsparker, kärnkraft och fossilfri järnframställning som samsas med skärgårdens sårbarhet och attraktivitet inom besöksutvecklingen. Den andra fokuserar på småskaliga energilösningar i form av vattenkraft, biogas och andra småskaliga energilösningar som bland annat visas i ETC Solpark.

Digitaliseringens möjligheter

Digitaliseringen har lätt till nya möjligheter att utveckla Landsbygden, när vi verkligen ger oss in i detta. En resa med fokusområden som entreprenörskap, samhällsutveckling och service. Vi besöker företag på landsbygden där verksamheten vuxit kraftigt. Sveriges mest digitaliserade lantbruk, och Vingåkers möjlighet att förnya servicen till medborgarna.

Det är inne att vara ute

Hur tar vi tillvara, samtidigt som vi vårdar, vår natur är nu ett allt större utvecklingsområde. En resa med naturen som affärsidé, Sörmlands vildmark lockar många besökare och föreningen Sörmlandsleden visar gärna vägen ut. Sörmland blomstrar när det gäller småföretagande inom mat och naturturism. Folk vågar tro på sina idéer och med ett stort upptagningsområde och närhet till bra resekommunikationer finns det kundunderlag. Under dagen besöker vi några av alla duktiga entreprenörer och aktörer inom upplevelser och naturturism som drar nytta av vår fantastiska natur.

Aktuellt
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”
25 maj 2024
”Paying time” till norra Norrland?
25 maj 2024
Smaka på Sörmland.