21 maj 2022

Från stamsamhälle till stamhälle.

Ashkan Fardost talar på scen.

Ashkan Fardost tog oss med på en tidsresa som började i stamsamhällets små grupper där medlemmarna samarbetade för sin överlevnad och där talet var kommunikationsmedlet.

Under resans gång har vi erövrat nya informationsteknologier som medfört att vi kunnat bygga större samhällen, och till och med hela stater. Informationen har hittills främst gått från toppen och ner, enligt Ashkan, men i och med internet har allt detta förändrats.

Ashkan ser ett nytt stamsamhälle växa fram, ett digitalt stamsamhälle där vi hittar våra stammedlemmar på nätet – de vars värderingar och idéer vi delar.

Vi är helt enkelt platsoberoende och påverkar världen från den plats där vi befinner oss. Oavsett om vi bor på landsbygden eller i stan. Och det är inte längre lika lätt att köpa trovärdighet som tidigare.

– Lever man som man lär och inte snackar skit så får man trovärdighet och uppmärksamhet på nätet.

För den som vill läsa mer så finns underlaget till Ashkans föredrag på hans hemsida.

https://ashkan.io/sources/

 

Foto: David Wreland

Aktuellt
23 maj 2022
Sörmland arrangerar Landsbygdsriksdagen 2024.
Fyra personer vid talarstolar.
22 maj 2022
Post-pandemi – landsbygdens framtid.
Kvinna på scen med blombukett i handen.
22 maj 2022
Hela Sveriges stora Landstipendium till Maria Bergsten.