15 april 2024

Hur blir klimatpolitiken rättvis?

Vad krävs egentligen för att klimatomställningen ska bli rättvis? Den frågan ställs på tre seminarier under Landsbygdsriksdagen 2024. Och möjligen får du också några av svaren.

Seminarium 1F: Forskningsprojektet FAIRTRANS arrangerar ett seminarium om deras nationella medborgarråd för klimatet. Under 2024 har 60 slumpvis utvalda människor tagit del av forskning, diskuterat lösningar och kommit fram till förslag på hur Sverige skulle kunna uppfylla sina åtaganden enligt Parisavtalet. Deltagarna har varit fria i sina diskussioner och beslut, men fått stöd av experter i arbetet med att föreslå klimatpolitiska åtgärder för Sverige. Under seminariet får vi ta del av resultatet från det unika arbetet.

Seminarium 2K: Hela Sverige ska leva Norrbotten arrangerar ett seminarium tillsammans med forskningsinstitutet Nordregio. Där är du som deltagare med och reflekterar över våra demokratiska värderingar och hur de tillgodoses (eller inte) i samhällsomvandlingen och förändringarna som sker genom etableringen av flera gröna energikällor runt om i landsbygden i Sverige. Från 2023 till 2026 pågår ett projekt (DUST – democratising just green transitions) som syftar till att säkra det demokratiska deltagandet i den gröna omställningen.

Seminarium 3C: LO och Arena Idé arrangerar ett seminarium där de presenterar en ny bok som bygger på drygt tvåhundra intervjuer med människor i landsbygdskommuner. Intervjuerna har genomförts i fyra kommuner som klassas som socioekonomiskt eftersatta. Hur kan de här erfarenheterna tas tillvara i klimatomställningen? Vad krävs för att människor på dessa platser ska uppfatta klimatomställningen som rättvis och önskvärd? Vilka andra problem behöver lösas för att klimatomställningen ska kunna accepteras och genomföras?

Läs mer om vilka valbara seminarier du har möjlighet att ta del av på Landsbygdsriksdagen. Det finns ett fyrtiotal att välja mellan, inom en mängd olika områden. Under seminarierna får du del av ny kunskap – men också möjlighet att delta i det gemensamma lärandet.

Aktuellt
25 maj 2024
Dialektmysterier på Landsbygdsriksdagen.
25 maj 2024
Svårt att förutse framtiden.
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”