29 januari 2024

Ta del av och dela kunskap med andra.

– Seminarier på lördag eftermiddag

En stor del av Landsbygdsriksdagen sker i möten med andra – det gör vi genom att ha mingel i utställningen, genom inspirationsresor och genom att skapa rum för samtal och möten. En plats för samtal, inspiration och lärdomar som våra deltagare brukar uppskatta mycket är våra seminarier.

Efter att ha lyssnat på förmiddagens talare i plenum skiftar vi mot eftermiddagen fokus till hur civilsamhället och alla vi tillsammans kan hitta vägar framåt på de samhällsutmaningar vi står inför. I vissa fall är framtiden redan här.

Våra samarbetspartners arrangerar seminarier i tre pass, där du kan välja vad du deltar på i anmälan. Seminarierna går i teman som finansiering, beredskap, ungas inkludering, service, omställning, digital infrastruktur, idéburet och social byggande, internationella perspektiv, goda exempel, livsmedelsförsörjning, lokal ekonomi med flera. Du kan också vara med och tycka till inför kommande uppdatering av landsbygdspolitiken. Det finns något för alla!

Läs mer om våra seminarier här.

Aktuellt
7 juni 2024
EU:s betydelse för Sveriges landsbygder
27 maj 2024
Tack till alla matleverantörer.
26 maj 2024
Landsbygdsriksdagen 2026 till Västerbotten!