29 januari 2024

Ta del av och dela kunskap med andra.

– Seminarier på lördag eftermiddag

En stor del av Landsbygdsriksdagen sker i möten med andra – det gör vi genom att ha mingel i utställningen, genom inspirationsresor och genom att skapa rum för samtal och möten. En plats för samtal, inspiration och lärdomar som våra deltagare brukar uppskatta mycket är våra seminarier.

Efter att ha lyssnat på förmiddagens talare i plenum skiftar vi mot eftermiddagen fokus till hur civilsamhället och alla vi tillsammans kan hitta vägar framåt på de samhällsutmaningar vi står inför. I vissa fall är framtiden redan här.

Våra samarbetspartners arrangerar seminarier i tre pass, där du kan välja vad du deltar på i anmälan. Seminarierna går i teman som finansiering, beredskap, ungas inkludering, service, omställning, digital infrastruktur, idéburet och social byggande, internationella perspektiv, goda exempel, livsmedelsförsörjning, lokal ekonomi med flera. Du kan också vara med och tycka till inför kommande uppdatering av landsbygdspolitiken. Det finns något för alla!

Läs mer om våra seminarier här.

Aktuellt
21 februari 2024
Påverka den nya landsbygdspolitiken.
19 februari 2024
Från samtiden till framtiden – Katarina Graffman.
7 februari 2024
Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap besöker Landsbygdsriksdagen.