10 december 2023

Sörmland, ett jakt och viltlän.

Sörmlandspodden | Sörmland, ett jakt och viltlän.

I samarbete med Leader Södermanland, Leader Sörmlandskusten och Hela Sverige ska leva Sörmland har Sörmlandspodden spelat in tio nya avsnitt. Varje avsnitt utgår från ett tema, och dessa teman utgör även innehållet för de inspirationsresor som kommer genomföras i maj nästa år i hela Sörmland.

Då arrangeras nämligen Helas Sverige ska levas stora återkommande event Landsbygdsriksdag i just Sörmland. 24-26 maj 2024. Under fredagen kommer 19 bussar fyllda med deltagare åka ut på olika inspirationsresor till ett 100-tal besöksmål, utifrån dessa 10 teman. Första avsnittet finns nu att lyssna på, och ett nytt temaavsnitt kommer läggas upp runt var fjortonde dag fram till maj.

Jakt och vilt skapar många målkonflikter mellan både jord- och skogsbruk, matproduktion, viltförvaltning och naturvård och inte minst boende på landsbygden. Går det att vända utmaningar med ett högt vilttryck till att bli en tillgång och resurs och på vilket sätt kan det leda till lokal utveckling?

Gäster: Johan Varenius , Rikard Åfors och Lovisa Segersvärd

Programledare: Jacqueline Hellsten

Lyssna via Spotify

Lyssna via Apple Podcaster

Titta via Youtube

Aktuellt
21 februari 2024
Påverka den nya landsbygdspolitiken.
19 februari 2024
Från samtiden till framtiden – Katarina Graffman.
7 februari 2024
Gissur Ó Erlingsson, professor i statsvetenskap besöker Landsbygdsriksdagen.