5 februari 2024

Värdskapsutbildning förbereder Sörmlands entreprenörer.

Värdskapsutbildning förbereder länets entreprenörer inför Landsbygdsriksdagen.

Hälleforsnäs, Sörmland 20240202

Fredagen den 2 februari samlades ett sjuttiotal entreprenörer och eldsjälar från Sörmland på Bruksresturangen i Hälleforsnäs. Fokus för dagen var storytelling och platsutveckling. Dagen arrangerades i samverkan mellan Leader Södermanland, Leader Sörmlandskusten och Hela Sverige ska leva Sörmland.  

Syftet med dagen var att förbereda oss i länet inför den stundande Landsbygdsriksdagen i maj, när besökare från hela landet kommer till Sörmland för inspiration inom landsbygdsutveckling. Men även att skapa förutsättningar för oss att dra nytta av att Landsbygdsriksdagen ska arrangeras just i Sörmland denna gång.

Bland annat berättade Marko Määttä från aStory om kraften i att stärka en plats, ett företag eller produkt genom berättelser, och Anna Österlund från Placebrander pratade om hur samverkan kan bidra och förstärka destinations- och platsutveckling. Erfarenhetsutbyte var en viktig del av dagen, så vi fick även höra hur flera av Sörmlands entreprenörer använder berättelser och samverkan idag, och hur det bidragit till deras utveckling.

Anna Österlund från Placebrander och Marko Määttä från aStory.

Efter en genomgång av de teman och inspirationsresor som ska göras runt om i Sörmland under Landsbygdsriksdagen, fick alla samtala i grupper utifrån olika frågeställningar. Hur och vad krävs för att vi ska samverka mer, hur kan vi bygga vidare på de paketerade temaresor som nu ska genomföras. Vi avser att träffas igen till hösten för att dra lärdomar av att arrangera Landsbygdsriksdagen och hur vi kan använda dessa vidare för att skapa en ännu bättre destination av Sörmland tillsammans.

Läs mer om inspirationsresorna under Landsbygdsriksdagen här!

Aktuellt
25 maj 2024
Dialektmysterier på Landsbygdsriksdagen.
25 maj 2024
Svårt att förutse framtiden.
25 maj 2024
”Det är av yttersta vikt att landsbygderna får den uppmärksamhet och de resurser som krävs för att hela Sverige ska kunna blomstra.”