Seminariepass nr 1

Seminariepass nr 1 lördag 9/5 kl: 10.45 – 11.45

 • 1a. Inkludera unga – i kommun, förening och näringsliv!

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällets rapport Fokus 18 visar bland annat att unga på landsbygder upplever generellt lägre social inkludering än unga i städer. Hur kan de aktörer som verkar på landsbygden bli bättre på att inkludera unga? Under detta seminarium presenteras inspirerande exempel på hur man kan arbeta konkret med ungas inkludering i kommuner, ideella föreningar och näringsliv. Seminariet inleds med tre korta föreläsningar där Vingåker kommun, Bygdegårdarnas riksförbund och elever från Lillerudsgymnasiet inspirerar och delar med sig av sina metoder. Därefter genomförs en workshop där du som deltagare kan utbyta erfarenheter och diskutera metoder för ung inkludering i antingen kommuner, ideella föreningar eller näringsliv. Seminariet avrundas med avslutande reflektioner i helgrupp.

  Lokal:
  Medverkande: Sara Sjöqvist, landsbygdsutvecklare Vingåkers kommun. Margareta Hidén och Simon Jansson, elever på Lillerudsgymnasiet och ägare av UF-företaget ”Småpressat halm”. Karin Fälldin, förbundschef på Bygdegårdarnas Riksförbund
  Moderator: Ellen Lundkvist, utvecklingsledare på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, Elisabeth Hidén, ledamot LRF Ungdom
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ungas inkludering
 • 1b. Finansiering för din förening.

  Sitter du också på en bra idé som skulle kunna bidra till en bra samhällsutveckling – om du bara hade pengar att förverkliga idén? Att få tag i pengarna som behövs för att utveckla våra bygder är ofta en utmaning. Att vara en förening eller småföretagare på en liten ort med långt till banken kan vara ett hinder. Men det finns många goda exempel på föreningar och företag som lyckats göra de investeringar som behövs. Så hur lyckas vi egentligen med att finansiera landsbygdens sociala innovationer?

  Här möter du några inspirerande exempel och även experter på finansiering för föreningar och för lokalt och socialt företagande. Vi kommer att diskutera olika alternativ så som bidrag, lån, kreditgarantier, direktinvesteringar, försäljning av andelar, crowdfunding, med mera.

  Lokal:
  Medverkande: Kristoffer Lüthi, ordförande Ekobanken, Anna Grönvall, projektledare Coompanion, med flera inspirerande exempel
  Moderator: Ylva Lundkvist Fridh, verksamhetsutvecklare Hela Sverige ska leva samt VD Mikrofonden
  Arrangör: Mikrofonden Sverige, Hela Sverige ska leva, Ekobanken, Coompanion, Vinnova
 • 1c. Så kan nyanlända bli delaktiga i landsbygdernas föreningsliv.

  Föreningslivet kan vara ett stort stöd i integreringen av nyanlända som kommit till de svenska landsbygderna. Inte minst är de etniska föreningarna viktiga för att ge stöd i integrationen i samspel med de etablerade föreningarna på landsbygden. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för nyanländas inkludering arbetar med att stärka de etniska organisationerna på landsbygden och öka de etablerade föreningarnas intresse och kunskap om de nyanländas situation och de etniska organisationerna. En pilotverksamhet har pågått i Sörmland och Västmanland som gett positiva resultat, där även flera andra av Landsbygdsnätverkets medlemsorganisationer varit engagerade.

  Lokal:
  Medverkande: Asha Ismail och Jan Runfors, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp Nyanländas inkludering samt Nikola Vojnovic, Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige, SIOS, Mellansverige
  Moderator: Per Hasselberg, från Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp nyanländas inkludering
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för nyanländas inkludering
 • 1d. Med landsbygden i fokus – om bildningens betydelse för demokratin.

  Hur ser kunskapstörsten ut idag? Har folkbildningen någon framtid i det nya medie- och tekniksamhället? Hör berättelsen om kvinnorna runt sjön Björken som under 30 års tid släckt sin bildningstörst med hjälp av en studiecirkel. Möt också kommunalrådet som vuxit upp med folkbildningen och studenten som brinner för förändring och som anordnat Sveriges första hållbarhetsbal.

  Lokal:
  Medverkande: Christina Jutterström, författare, journalist och tidigare vd för SVT, chefredaktör för Expressen och Dagens Nyheter, Ann-Marie Nilsson, kommunstyrelsens ordförande Jönköpings kommun samt Alissar Rajha, student, internationellt arbete på Jönköpings Högskola.
  Moderator: Anders Karlsson, stabschef Studieförbundet Vuxenskolan
  Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • 1e. Nära till bra mat – hur når vi dit?

  Nära till bra mat är visionen för arbetet med den regionala livsmedelsstrategin i Jönköpings län och en del av den regionala utvecklingsstrategin för 2020–2035. Under seminariet uppmärksammas länets potential och behov, mål och ambitioner för en långsiktigt hållbar, attraktiv, tillgänglig, kompetent, smart och global tillväxtregion. Utmaningar och möjligheter kopplade till den regionala livsmedelskedjan utgör ett särskilt fokus för seminariet. Välkommen att vara med och bidra med dina synpunkter, tankar och idéer!

  Lokal:
  Medverkande: Anna Olsson, sektionschef Hållbar utveckling, Region Jönköpings län, och Christina Odén, regional utvecklare för livsmedelsstrategi och gröna näringar, Region Jönköpings län
  Moderator:
  Arrangör: Region Jönköpings län
 • 1f. Förslagen för att Sveriges landsbygder ska få rätt tillgång till kompetens.

  Tillväxtverket presenterar läget för kompetensförsörjningen på Sveriges landsbygder och förslag på att förbättra den. Utgångspunkten för seminariet är Tillväxtverkets delrapportering i uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att underlätta kompetensförsörjning i Sveriges landsbygder till regeringen under mars 2020. Alla som vill bidra till att Sveriges landsbygder får tillgång till rätt kompetens är välkomna!

  Lokal:
  Medverkande: Tillväxtverket med gäster
  Moderator: Therese Wallqvister, Tillväxtverket
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 1g. Rural development and planning in the Nordic Region.

  What is the state of the Nordic Region?  How do we create resilient and attractive rural areas? Can dialogue between science, society and policy-makers influence policy and research?

  During this seminar, Nordregio will present and discuss the latest research into regional development and planning in the Nordic Region. Nordregio is a research institute established by the Nordic Council of Ministers. Our research contributes to the common vision of the Nordic countries and regions, to solidify its position as one of the world’s most integrated and sustainable regions. We invite you to listen and engage in dialogue around the following topics:

  • State of the Nordic Region 2020, Julien Grunfelder
  • Resilient Nordic Regions, Jukka Teräs
  • Attractive Nordic Regions, Karen Refsgaard
  • Multi-actor platforms to influence policy and research in rural Europe, Elin Slätmo
  Lokal:
  Medverkande: Julien Grunfelder, Senior Research Fellow; Jukka Teräs, Senior Research Fellow; Karen Refsgaard, Senior Research Fellow; and Elin Slätmo, Senior Research Fellow
  Moderator:
  Arrangör: Nordregio
 • 1h. Idrottens landsbygdsprogram.

  Idrottsrörelsen finns i nästan alla små och stora samhällen. Riksidrottsförbundet presenterar sitt landsbygdsprogram som visar vilka förutsättningar och samverkansformer som behöver utvecklas. Idrotten och föreningslivet bidrar till attraktiva boendemiljöer, bättre hälsa, socialt kitt, stolthet och besöksnäring. Vi vill bli en starkare medspelare för att sluta klyftorna mellan stad och land och få hela Sverige att leva.

  Lokal:
  Medverkande:
  Moderator: Mattias Hjelmberg, Riksidrottsförbundet
  Arrangör: Riksidrottsförbundet
 • 1i. Kulturarvets betydelse och potential för en plats attraktionskraft.

  Under seminariet kommer vi, Sveriges Hembygdsförbund tillsammans med Graffman AB, ge en inspirerande presentation av hur kulturen och kulturarvet kan bli en nyckel i arbetet med att stärka platsers identitet och konkurrenskraft. Vi kommer att presentera valda delar av en nyligen genomförd pilotstudie vars syfte är att se hur hembygdsrörelsen som en småskalig föreningsdriven verksamhet kan ta en tydligare position i den växande besöksnäringen.

  Exempel på punkter som vi kommer ta upp under seminariet:

  • Vad krävs för att vårt kulturarv ska kunna dra nytta av respektive bidra till en stärkt attraktionskraft för tillresta besökare?
  • Hur kan kulturarvsföreträdarna bli en naturlig del av destinationerna och en intressant samarbetspart till besöksnäringen?
  • Vad krävs för att vårt kulturarv ska bli en stark reseanledning för dagens och morgondagens besökare?
  Lokal:
  Medverkande: Johan Graffman, destinationsutvecklare, Michael Lehorst, landskapsstrateg vid Sveriges Hembygdsförbund och Jan Nordwall, generalsekreterare vid Sveriges Hembygdsförbund
  Moderator:
  Arrangör: Sveriges hembygdsförbund