Seminariepass nr 1.

Seminariepass nr 1 lördag 21/5 kl: 10.45 – 11.45

 • 1a. Så blir fler idéer verklighet.
  Innovation, landsbygder, platsutveckling

  Vad kännetecknar landsbygder som sjuder av engagemang, kreativitet och utveckling? I Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för att främja innovationer deltar föreningar, näringsliv och offentlig verksamhet som tillsammans har tittat på vad som bidrar till att goda idéer både uppstår och förverkligas.

  Tre viktiga faktorer utmärker ofta dessa bygders processer.

  • Person: Att koppla ihop personer med idéer och innovationsaktörer/gränsgångare.
  • Plats: Att innovation sker utifrån lokala förutsättningar och behov.
  • Process: Att skapa delaktighet och samskapande på jämlika villkor.

  I seminariet beskriver arbetsgruppen en del metoder som främjar innovation i en bygd. Passet bjuder även på dialog med deltagarna om erfarenheter av bra verktyg och metoder för lokal utveckling.

  Lokal: K10
  Medverkande: Bridget Wedberg, Coompanion Sverige, Ewa Ryhr Andersson, Lokal Utveckling Sverige (LUS)
  Moderator: Preliminärt Ulrika Holmgren, Landsbygdsnätverkets kansli
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för innovationsfrämjande i landsbygder
 • 1b. Finansiering för din förening.
  Finansiering

  Sitter du också på en bra idé som skulle kunna bidra till en bra samhällsutveckling – om du bara hade pengar att förverkliga idén? Att få tag i pengarna som behövs för att utveckla våra bygder är ofta en utmaning. Att vara en förening eller småföretagare på en liten ort med långt till banken kan vara ett hinder. Men det finns många goda exempel på föreningar och företag som lyckats göra de investeringar som behövs. Så hur lyckas vi egentligen med att finansiera landsbygdens sociala innovationer?

  Här möter du några inspirerande exempel och även experter på finansiering för föreningar och för lokalt och socialt företagande. Vi kommer att diskutera olika alternativ så som bidrag, lån, kreditgarantier, direktinvesteringar, försäljning av andelar, crowdfunding, med mera.

  Lokal: K18
  Medverkande: Meddelas senare
  Moderator: Ylva Lundkvist Fridh, vd Mikrofonden
  Arrangör: Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion, Vinnova
 • 1c. Stärk ert arbete genom samverkan.
  Unga, HBTQI, samverkan, demokrati, civilsamhället, offentlig sektor

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar Samverkansmodell för offentliga aktörer och civilsamhället och hur den kan användas. Modellen är ett digitalt stödmaterial som är flexibelt och kan anpassas efter olika verksamheter. Den är framtagen i samverkan med civilsamhällesorganisationer och offentliga aktörer och grundar sig i deras behov.

  Vi ger exempel på hur modellen kan användas för att utveckla mötesplatser för unga HBTQI-personer. Mötesplatser är viktiga för att stärka ungas fritid, inflytande och delaktighet i samhället. Många kommuner saknar idag mötesplatser och MUCF har inte lyckats identifiera några på landsbygden. Ni får också möjlighet att själva prova samverkansmodellen.

  Lokal: K19
  Medverkande: Dharana Favilla, utvecklingsledare, och Elisabet Johansson, utvecklingsledare
  Moderator: Meddelas senare
  Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 1d. Hur säkrar vi en fortsatt god post- och paketservice i hela landet.
  Kommersiell service

  I hela Sverige förändras snabbt våra sätt att kommunicera i en hastighet som saknar motstycke. Inte sedan Axel Oxenstiernas dagar förändras förutsättningarna lika snabbt som idag, vilket gör att PostNord snabbt måste ställa om sin verksamhet. När brevvolymerna faller minskar de intäkter som ska finansiera PostNords samhällsuppdrag, samtidigt som kostnaderna i stor utsträckning kvarstår.

  Hur gör PostNord för att ställa om sin verksamhet? På seminariet kommer en färsk opinionsundersökning om paketservice på landsbygden att presenteras. Lyssna och ställ egna frågor i ett samtal med Agnes Karlsson som är ansvarig för brev- och pakethantering i PostNords produktion.

  Lokal: K13
  Medverkande: Agnes Karlsson, Henrik Ishihara med flera
  Moderator: Meddelas senare
  Arrangör: PostNord
 • 1e. Idrottens landsbygdsprogram.
  Lokalt utvecklingsarbete, demokrati, unga

  Idrottsrörelsen finns i nästan alla samhällen, både stora och små. Riksidrottsförbundet presenterar sitt landsbygdsprogram som visar vilka förutsättningar och samverkansformer som behöver utvecklas. Idrotten och föreningslivet bidrar till attraktiva boendemiljöer, bättre hälsa, socialt kitt, stolthet och besöksnäring. Vi vill bli en starkare medspelare för att sluta klyftorna mellan stad och land och få hela Sverige att leva.

  Lokal: K14
  Medverkande: Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
  Moderator: Mattias Hjelmberg
  Arrangör: Riksidrottsförbundet
 • 1f. Tillsammans stärker vi Sveriges landsbygder.
  Myndighetsarbete

  Välkommen till en workshop om hur kommuner, regioner och statliga myndigheter kan utveckla sitt arbete för livskraftiga landsbygder. Du får ta del av en vägledning som ger övergripande perspektiv och konkreta tips på hur det kan gå till i praktiken. Du får också testa verktyg som kan stärka de geografiska glasögonen i alla våra verksamheter.

  Vi tar tempen på hur just din organisation ser på landsbygder och tar upp hur kommunikation för hela Sverige kan bli bättre i både text och bild. Vi gästas också av företrädare från några av de myndigheter som varit med i arbetet med att ta fram dessa verktyg.

  Läs mer på Livskraftiga landsbygder, Tillväxtverket

  Lokal: K11
  Medverkande: Tillväxtverket med gäster
  Moderator: Klas Fritzon, koordinator Tillväxtverket
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 1g. Hur fibern på landsbygden skapar mervärden. Vingåkers kommun och IP-Only visar vägen.
  Demokrati, digitalisering, infrastruktur, service, livskvalitet

  Sedan flera år tillbaka har landsbygdskommunen Vingåker och fiberoperatören IP-Only ett strategiskt samarbete och gemensamt mål om att alla invånare i kommunen ska ges möjlighet att få fiberuppkoppling. Kommunens sista hushåll som beställt en anslutning, kopplas upp under våren 2022. Tack vare den goda fibertillgången är nu grunden lagd för att kunna maximera samhällsnyttan av den digitala infrastrukturen.

  Vad innebär detta för en landsbygdskommun? Vad blir nästa steg? Hur skapar fibern förutsättningar för Vingåker att bli Sveriges smartaste landsbygd? Och vad har varit de viktigaste lärdomarna för att nå dit man är i dag?

  Lokal: K17
  Medverkande: Anneli Bengtsson (kommunstyrelsens ordförande, Vingåkers kommun), Regina Westas Stedt (samhällsstrateg och bredbandssamordnare, Vingåkers kommun), Maria Sörman (regionchef mitt, IP-Only), Jonas Axenskär (kommunansvarig, IP-Only)
  Moderator: Jacob Bolin, kommunikationschef, GlobalConnect Sverige
  Arrangör: Vingåkers kommun och IP-Only
 • 1h. Kulturarvet – en resurs för landsbygdsutveckling.
  Kulturarv, besöksnäring, landsbygdsutveckling, hembygdsgårdar

  Landsbygden är fylld av kulturarv: miljöer och berättelser om det förflutna. Hembygdsrörelsens drygt 2 000 föreningar har en viktig uppgift att bevara och förmedla detta kulturarv och hembygdsgårdarna kan fungera både som mötesplatser, besöksmål med mera. Vi är övertygade om att hembygdsrörelsen har mer att erbjuda! Tillväxtverket, Visit Sweden och Sveriges kommuner och regioner har på olika sätt bidragit till Sveriges hembygdsförbunds satsning ”Kulturarvet som besöksmål” där vi hjälper föreningar att utvecklas för att bättre matcha besöksnäringens efterfrågan.

  Seminariet handlar om kulturarvet som resurs för landsbygdsutveckling. Vi presenterar exempel där föreningar utvecklat sina aktiviteter och kommit ut i besöksnäringens olika kanaler. Vi vill också diskutera lokal samverkan i praktiken med publiken.

  Lokal: K12
  Medverkande: Jan Nordwall Sveriges hembygdsförbund, Thuha Nguyen Sveriges hembygdsförbund, Anders Gunnarsson SKR, Björn Ohlén Region Västra Götaland
  Moderator: Trine Amundsen, Heimbygda Jämtland-Härjedalens hembygdsförbund
  Arrangör: Sveriges hembygdsförbund
 • 1i. Smart specialisering för regional landsbygdsutveckling.
  Regionalt utvecklingsarbete, politiker, främjandesystemet

  Region Jönköpings län bjuder in till smarta samtal och workshop om hållbara innovativa utvecklingsinsatser på landsbygder.

  Hur kan vi jobba med till exempel skog, livsmedel och besöksnäring utifrån ett tjänstedesignperspektiv? Vi kommer att presentera konkreta exempel på där tjänstedesign, innovation och samverkan används för en högre grad av landsbygdsutveckling, exempelvis genom lokal närservice.

  Vi hoppas på en intressant dialog om hur vi kan integrera landsbygden på ett naturligt sätt i våra olika utvecklingsinsatser.

  Lokal: Rydberg
  Medverkande: Micael Ragnar Region Jönköpings län -Regional utveckling, Per Ericsson ordförande i ANA, nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, Region Jönköpings län, Björkenäs mathantverk/Margaretelunds gård, Cykla i filmlandskapet Småland
  Moderator: Johan Wangström
  Arrangör: Regional Utveckling, Region Jönköpings län