Seminariepass nr 3.

Seminariepass nr 3 söndag 22/5 kl: 08.30 – 09.30

 • 3a. Ungas inkludering och engagemang – ett måste för hållbar landsbygdsutveckling.
  Lokalt utvecklingsarbete, demokrati, unga

  Välkommen till ett seminarium där vi fördjupar oss i hur organisationer kan tillvarata unga som en viktig resurs och aktör för att skapa en hållbar landsbygdsutveckling.

  Unga människor är viktiga för att vi ska kunna behålla och utveckla hållbara landsbygdssamhällen. Men de upplever ofta olika hinder i sitt engagemang. Samtidigt upplever många organisationer att det är svårt att nå unga. Så hur kan organisationer som verkar för landsbygdsutveckling bli bättre på att tillvarata ungas perspektiv och engagemang?

  Vi får ta del av ny kunskap om ungas engagemang ifrån MUCF:s rapport Fokus 21. Dessutom utbyter vi erfarenheter med projekt och föreningar som jobbar med att göra plats för ungas engagemang i sina organisationer.

  Lokal: K10
  Medverkande: Olivia Steen och Anton Öhrlund, Youth up north, Emma Stigson, Leader Östra Skaraborg, Niclas Ekholm, Unga innovatörer.
  Moderator: Ellen Lundqvist, Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering
  Arrangör: Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för ung inkludering
 • 3b. Folkets Hus - mitt i byn.
  Lokalt utvecklingsarbete

  Välkommen till en workshop där vi berättar om resultatet av förstudien Folkets hus – Mitt i byn.

  Förstudien undersökte vilka behov de lokala samlingsplatserna fyller på landsbygden och vilka utmaningar som finns.

  I studien kom man fram till att föreningarna behöver bli bättre på att samarbeta med andra lokala aktörer och knyta en starkare kontakt med sina kommuner. Viktigt är också att söka nya användningsområden för husen och påvisa de positiva samhällseffekterna som civilsamhället har på orten.

  I det här seminariet får du lägga lika mycket tid på att lyssna som att bli lyssnad till.

  Lokal: K13
  Medverkande: Pernilla Eurenius, Birgitta Strömgren, Håkki Eriksson
  Moderator: Pernilla Eurenius, regional strateg, Södra Norrland Folkets Hus och Parker
  Arrangör: Folkets Hus och Parker
 • 3c. Norrlandspodden med Po Tidholm och Sofia Mirjamsdotter pratar landsbygdspolitik.
  urban norm, rural kultur, politik, landsbygdsfrågor

  Studieförbundet Vuxenskolan bjuder in till en livesänd och direktinspelad diskussion om landsbygdspolitiken. Norrlandspodden är podden som handlar om stad och land, svensk politik, urban norm och rural kultur. Sofia Mirjamsdotter, ledarskribent på Tidningen Ångermanland, och Po Tidholm, journalist och författare, har gjort Norrlandspodden ihop sedan 2014. De har grävt ner sig i det mesta, från statliga utredningar och samiska rättstvister till infrastrukturfrågor och norrländsk litteratur.

  Under den här livepodden kommer de att summera sina intryck från landsbygdsdialogen med partiledarna och partiföreträdarna samt diskutera landsbygdsfrågornas ställning under den pågående valrörelsen.

  Efter avslutad livepodd finns möjlighet för publiken att ställa frågor.

  Lokal: K12
  Medverkande: Sofia Mirjamsdotter, Po Tidholm
  Moderator:
  Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan
 • 3d. Det svenska missnöjet och klyftan mellan stad och land.
  Samhällsfrågor, stad och land

  Hösten 2019 knackade tankesmedjan Arena Idé dörr på sex svenska orter där inkomsterna är låga och missnöjet stort. Boken Det svenska missnöjet är resultatet av över trehundra samtal med människor i trapphus, i vardagskök och på innergårdar. Från Haparanda i norr till Landskrona i söder, från glesbygdens Ställdalen till hyreshusområdet i Sandvången,
  från småhusen i Ronneby till miljonprogrammet i Rannebergen. Det svenska missnöjet dokumenterar de missnöjdas Sverige, med deras egna ord.

  Det svenska missnöjet är utgångspunkten för ett samtal om missnöje och hur det kan mötas.

  Lokal: Rydberg
  Medverkande: Lisa Pelling, författare och chef för tankesmedjan Arena Idé.
  Moderator: Lisa Pelling
  Arrangör: Tankesmedjan Arena Idé
 • 3e. EU på landsbygder och landsbygder i EU.
  Unga, inflytande, politik, EU-frågor, internationellt

  Intresset för politik bland Sveriges unga och stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort. Men få unga människor anser sig ha kunskap och förutsättningar för att kunna engagera sig i EU-frågor.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, välkomnar dig som arbetar med unga till ett seminarium där vi delar med oss av vår verktygslåda, full med metoder och tips som kan stötta dig i arbetet med att ta tillvara ungas engagemang, stärka deras delaktighet samt möjliggöra att deras röster blir hörda.

  Vi presenterar ett av våra främsta verktyg, nämligen EU-programmen Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Citizens Equality Rights and Values som finansierar ungdomsutbyten, volontärprojekt, med mera på både nationell och europeisk nivå.

  Lokal: K18
  Medverkande: Joana Pinheiro och Jennie Carlsson
  Moderator:
  Arrangör: Avdelningen för internationellt samarbete, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
 • 3f. Agenda 2030 - inspiration för hållbar lokal utveckling.
  Agenda 2030, lokal utveckling

  1. Agenda 2030 och det regionala och lokala uppdraget

  En introduktion till Agendans innehåll och det nationella mandatet för hållbar utveckling där regioner och kommuner har en central roll i genomförandet. Detta ger samtidigt stora möjligheter till hållbar lokal utveckling. Presenteras av Gunilla Almered Olsson.

  2. Lokala exempel på Agendainspirerade verksamheter som lett till lokal utveckling

  Verksamheter initierade lokalt i olika delar av Sverige presenteras där ett eller flera Agenda 2030 mål berörs och som lett till lokal utveckling. Presenteras av Mette Adolfsson, Peter Eklund.

  3. Hur kan Hela Sverige bidra till lokal utveckling genom Agenda 2030?

  Diskussion under ledning av Ylva Lundqvist Fridh.                                                              

  Ny skrift om Agenda-arbetet delas ut på seminariet. Kommer även att finnas för nedladdning.

  I seminarie-lokalen visas samtidigt en utställning med fler exempel på lokala aktiviteter som anknyter till Agenda-målen

  Lokal: K19
  Medverkande: Gunilla Almered Olsson, Mette Adolfsson, Peter Eklund och Ylva Lundqvist Fridh
  Moderator: Ylva Lundqvist Fridh
  Arrangör: Temagruppen Agenda 2030
 • 3g. Hållbar platsutveckling – med besöksnäring i fokus.
  Kommuner, turism, besöksnäring, hållbar platsutveckling

  Hur kan vi arbeta smartare för att turism ska bidra till platsers utveckling?

  Tillväxtverket har finansierat flera projekt som arbetat med Hållbar platsutveckling. Ett gemensamt mål har varit att skapa långsiktiga samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor och det civila samhället – där platsens specifika förutsättningar står i centrum.

  Till Hornborgasjön i Västra Götaland strömmar varje år tusentals besökare för att ta del av det rika fågellivet. Hur kan man som kommun jobba för en balanserad turism som inte skadar den känsliga natur som är själva dragplåstret?

  I Västerviks kommun finns ett stort antal små, ideella kulturhistoriska verksamheter. Vad händer när de börjar samarbeta och se sig själva och sin bygd som intressant besöksmål?

  Varmt välkomna!

  Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

  Lokal: K11
  Medverkande: Anna-Klara Börjesson Ahlqvist, turistchef, Falköpings kommun och Maria Nordensten, projektledare, Kulturarv Västervik,
  Moderator: Carin Persson, Tillväxtverket
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 3h. Vindkraft - Hela Sverige ska levas roll i lokal delaktighet och påverkan.
  Jenny Breslin från projektet ”I Med och Motvind” och Magnus Strömberg från Hela Sverige ska levas styrelse deltar. Deltagarna får ta del av den senaste rapporten ”Vindkraftens påverkan på människors intressen” från Vindval och därefter en workshop kring vilken roll Hela Sverige ska leva kan ha i fråga om vindkraft och energiförsörjning.
  Lokal: K17
  Medverkande:
  Moderator:
  Arrangör: Temagrupp Energi och vindbruk