Seminariepass nr 3

Seminariepass nr 3 söndag 10/5 kl: 08.30 – 09.30

 • 3a. Landsbygdsutveckling IRL Norr – fem exempel som inspirerar!

  Lokalt engagemang; metodik, långsiktighet, påverkan.

  Fem snabba goda exempel som ger en bredsida av konkreta verktyg från landsbygdsutvecklingen i norr. Vi vill gemensamt dela med oss av våra versioner av lösningar, med förhoppningen att det inspirerar till nya tankar, fler samtal, mer nätverk och egna initiativ hos ideella organisationer, företag och det offentliga.

  • Metodutveckling – lokala utvecklingsplaner till alla och en internationell handbok på det.
  • Livsmedelsproduktion – mer lokalproducerat och fler spetsrestauranger på landsbygden.
  • Byn som reste sig – hur konkreta initiativ ger ringar på vattnet och nya mål.
  • Mobiliseringspepp – det viktiga engagemanget går att väcka.
  • Byskolornas framtid – så skapar ett lokalt engagemang en skola som går mot strömmen.

  Norrland är en bra bit av Sverige – kom och se själva!

  Lokal:
  Medverkande: Lars Bergström, ordförande Norrbotten, Lasse Westerlund, ordförande Västerbotten, Ulla Blomqvist, projektledare Lapland a Culinary Region, Anders Stävhag, ordförande Jämtlands län, Hans Erik ”Hacke” Näslund, ordförande Västernorrland, Jenny Breslin, ordförande X-ing Gävleborg och Helena Näslund, projektledare Förädlingsmackapären
  Moderator: Malin Ackerman, styrelseledamot Norrlandsförbundet
  Arrangör: Länsavdelningsgrupperingen ”Halva Sverige” bestående av Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtlands län och X-ing Gävleborg samt Norrlandsförbundet
 • 3b. Huset mitt i byn, vem ska trygga navet för kultur på landet?

  Hur ska det i framtiden kunna finnas golv att dansa på, väggar för konstutställningar, ideellt drivna biografer och scener för teater? Hur ska människor se film på bio, ta del av ett rikt kulturutbud eller själva utöva kultur, fast de inte bor i en stad?

  Presentation av förstudien Folkets Hus mitt i byn som har genomförts med stöd från Leader Mittland Plus. I den undersöks vilka behov som finns och vilka resurser som behövs för att lokala medborgardrivna mötesplatser, ska möjliggöra de politiska målen om kultur i hela landet.

  Med på seminariet är också konstnären, entreprenören och föreläsaren Tomas Eriksson som genom sitt alter ego Håkki, med stor igenkänning berättar om hur han gick från att skämmas över sin uppväxt på landsbygden, till att känna stolthet över det han tidigare tyckte varit pinsamt. Detta vill Tomas ”Håkki” Eriksson – som ibland kallas Glesbygdsprofeten – råda bot på.

  Lokal:
  Medverkande: Pernilla Eurenius, strateg i Södra Norrland Folkets Hus och Parker, Birgitta Strömgren, strateg i Norra Norrland Folkets Hus och Parker och Tomas Håkki Eriksson, Glesbygdsprofeten
  Moderator: Pernilla Eurenius, strateg i Södra Norrland Folkets Hus och Parker
  Arrangör: Folkets Hus och Parker
 • 3c. Att byta hjul i farten - hur säkerställer PostNord fortsatt leverans i hela Sverige när paketen blir fler och breven färre?

  Med e-handeln kan man handla från hela världen och få paketen hemlevererade till nästan alla Sveriges hörn med PostNords lantbrevbäring, eller hämta upp dem på Sveriges mest finmaskiga ombudsnät. Samtidigt faller brevvolymerna och postservicens finansiering.

  Välkommen till ett samtal med bland andra Mathias Krümmel, chef produktion för PostNord Sverige, där vi pratar om hur PostNord hanterar denna omställning och hur post- och paketservicen kan garanteras även framöver.

  Lokal:
  Medverkande:
  Moderator:
  Arrangör: Postnord
 • 3d. Are the rural and urban norms different in different countries?

  How are rural and urban areas portrayed in words, music, movies, etc and can that influence our perception and expectations of them?

  This is an international seminar with participants from different European countries. The participants will have a joint discussion about how we talk about and describe rural and urban areas in different countries. Are there differences, or is there a common rural and urban norm among European countries. We will discuss if there is a lack of balance between the rural and the urban norm that creates a negative perception of rural areas. If so, how can we create a better balance?

  The seminar is entirely in English.

  Lokal:
  Medverkande: Europeiska Landsbygdsnätverkets Contact Point, and others
  Moderator: Hans-Olof Stålgren
  Arrangör: Landsbygdsnätverket
 • 3e. EU på landsbygder och landsbygder i EU – om ungas kunskaper och möjligheter till delaktighet i Europa och demokratifrågor.

  Intresset för politik har ökat bland Sveriges unga och stödet för ett fortsatt EU-medlemskap är stort. Men få unga människor anser sig ha tillräcklig kunskap och förutsättningar för att kunna engagera sig i Europa- och demokratifrågor.

  Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, välkomnar dig som arbetar med unga till en inspirationsworkshop där vi delar med oss av vår verktygslåda full med metoder och tips som kan stötta dig i arbetet med att ta tillvara ungas engagemang och stärka deras delaktighet i Europa- och demokratifrågor samt möjliggöra att deras röster blir hörda.

  Under passet kommer vi att lägga fokus på att presentera ett av våra främsta verktyg, nämligen EU-programmen Erasmus+, Europeiska Solidaritetskåren och Europa för medborgarna som finansierar ungdomsutbyten, volontärprojekt, demokratisk delaktighet eller engagemang på nationell och europeisk nivå.

  Lokal:
  Medverkande: Joana Pinherio och Lars Nilsson
  Moderator:
  Arrangör: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, avdelningen för internationellt samarbete
 • 3f. Jakten på den nya rollen – om Tillväxtverkets uppdrag som samordnande myndighet inom landsbygdspolitiken.

  För tre år sedan lämnade den parlamentariska landsbygdskommittén 75 förslag på vad som behöver göras för att vi ska ha livskraftiga landsbygder i Sverige. Hopp väcktes. Förväntningar vaknade. För Tillväxtverket innebar förslagen nya uppdrag – och en samordnande roll för politikens genomförande. Men vad händer i praktiken? Och kommer det verkligen att göra skillnad? På detta seminarium får du ta del av Tillväxtverkets jakt på sin nya roll. Garanterat tvära kast mellan övergripande ambitioner och konkreta insatser. Och ett visst mått av statlig självreflektion.

  Lokal:
  Medverkande: Tillväxtverket med gäster
  Moderator: Klas Fritzon
  Arrangör: Tillväxtverket
 • 3g. Flernivåsamverkan – vad innebär det i praktiken?

  Välkommen till en workshop där ni får ta del av erfarenheter och lärdomar från Hela Sverige ska levas pilotprojekt ”Service i samverkan”. Vi inleder med att berätta hur vi arbetat för att involvera den lokala nivåns engagemang och kunskaper i den kommunala planeringen. Hur kommer man igång? Vilken nytta och vilka utmaningar har vi stött på? Hur kan det gå till att få fram en strukturerad samverkan?
  Få en presentation av vilka servicelösningar som projektet har lett fram till.

  Vi avslutar workshopen med att berätta om hur våra samlade lärdomar och erfarenheter ska presenteras i en Kunskapsbank med verktyg för samverkan och serviceutveckling på landsbygden.

  Lokal:
  Medverkande: Sigrid Larsson och Ewa Carlgren Nilsson, projektkoordinatorer och processledare
  Moderator: Åse Classon, ordförande Hela Sverige ska leva
  Arrangör: Hela Sverige ska leva, projektet Service i samverkan