Seminarium

Under Landsbygdsriksdagen hålls ett antal olika seminarier, alltid med ett landsbygdsperspektiv. Ta del av det summerade innehållet här.

Seminarium - 31 januari 2024
3L. Statens närvaro i mindre kommuner

INSTÄLLD. Tillväxtverket har sedan några år uppdrag att stödja kommuner i olika delar av Sverige som behöver stärka sin kapacitet….

Seminarium - 30 januari 2024
1L. Inspireras av gårdsentreprenörernas bidrag till levande landsbygder.

Välkomna till Landshypoteks seminarium om hur entreprenörskap med gården som grund bidrar till levande landsbygder. Här möter du inspirerande paneldeltagare som berättar om…

Seminarium - 29 januari 2024
2L. SÅ BLIR DU EN FRAMGÅNGSRIK LEDARE I DIN BYGD.

– Om förmågan att leda, och att påverka andra i din närhet och den organisation du verkar i. En ledare…

Seminarium - 29 januari 2024
3A. Hur kan landsbygdsrörelsen mobilisera till ökat bostadsbyggande och fler boende på landsbygderna?

Vi behöver prata mer om denna brännheta fråga! Vi pratar oss samman, lyfter frågeställningar, lyssnar på erfarenheter och lägger ett…

Seminarium - 26 januari 2024
3K. Upptäck en spännande och unik samverkan mellan kommun och näringsliv i Bodens kommun genom Servicepunkterna – ekonomiska föreningar med liknande uppdrag men utifrån sina olika behov och förutsättningar.

Ta del av en inspirerande, innovativ och helt unik samverkan mellan kommun och näringsliv i Bodens kommun genom Servicepunkterna –…

Seminarium - 26 januari 2024
3J. Innovation i lantbruket är en säkerhetsfråga.

Att lantbruket spelar stor roll för landets beredskap i händelse kriser, katastrofer eller rentav krig är de flesta medvetna om….

Seminarium - 25 januari 2024
2I. Katalysatorsatsningen: fria medel för det lokala utvecklingsarbetet.

Vad skulle hända om man ger 100 000 kr till bygder i hela kommunen, fritt att använda, utan deadline och…

Seminarium - 25 januari 2024
2J. Sveriges godaste försvar.

De senaste årens säkerhetspolitiska händelseutveckling har påtagligt ökat och blottat säkerhetshoten i och mot Sverige. Landsbygden och de gröna näringarna är…