Seminarium

Under Landsbygdsriksdagen hålls ett antal olika seminarier, alltid med ett landsbygdsperspektiv. Ta del av det summerade innehållet här.

Seminarium - 25 januari 2024
1C. Hur finansieras lokal utveckling?

Idéerna har ni – men var finns pengarna? Att hitta pengar till lokalt utvecklingsarbete är en stor utmaning. På det…

Seminarium - 25 januari 2024
1I. Gör unga delaktiga med stöd från EU-projekt, nationella bidrag och samverkan med civilsamhället.

Vi vet att det finns en klyfta mellan olika delar av befolkningen när det kommer till demokratiskt deltagande och att…

Seminarium - 25 januari 2024
1B. Hur kan vi säkerställa den digitala infrastrukturen i händelse av kris.

I Nyköpings Kommun äger man sin infrastruktur. Detta genom att Gästabudstaden i Nyköping är leverantör och ansvarig för utbyggnad och…

Seminarium - 25 januari 2024
1G. Sustainability, rural areas and the EU – examples of collaborative projects.

Welcome to an exciting seminar about expanded views for local communities. We will here present the EU-project GIRA, Green Initiatives…

Seminarium - 25 januari 2024
1D. Nya affärsmöjligheter i ett förändrat klimat – hur får vi mat på bordet?

Välkommen till ett panelsamtal där du får uppleva vardagen hos våra lantbrukare och de utmaningar som klimatet skapar. Tillsammans med…

Seminarium - 25 januari 2024
1J. Rättvis klimatpolitik för landsbygden.

Under detta seminarium kommer två-tre talespersoner för Sveriges första Klimatmedborgarråd att berätta om vilka klimatpolitiska förslag 58 slumpvis utvalda medborgare…

Seminarium - 25 januari 2024
3C. Livet som pågår här – samtal med människor i omställningsbygder.

Seminariet presenterar en ny bok som bygger på drygt tvåhundra intervjuer med människor i landsbygdskommuner. Intervjuerna har genomförts i fyra…

Seminarium - 25 januari 2024
3I. När krisen kommer – Fiske och vattenbruk som kylskåp i beredskapstider.

På vilket sätt kan sjömaten bidra till Sveriges livsmedelsberedskap och det civila försvaret? Vilka utmaningar och möjligheter har fisket, vattenbruket…