Press

Kontakt

I första hand: Klas Fritzon, klas.fritzon@helasverige.se, 070-226 67 91

Foto: David Wreland

I andra hand: Rocco Gustafsson, rocco@finkultur.com,  070-790 56 16

Ackreditering

Du som är journalist är välkommen att bevaka hela eller delar av Landsbygdsriksdagen. Kontakta Klas Fritzon (fornamn.efternamn@helasverige.se) för länk till anmälan och ackreditering.

Fysiskt pressrum

Den 25:e och 26:e maj på Rosvalla finns tillgång till ett avskilt rum med wifi, Anläggningen ligger två kilometer utanför centrala Nyköping.

Bilder

Vi kommer löpande lägga upp bilder från Landsbygdsriksdagen. Du som inte kan delta på plats eller är utan fotograf har möjlighet att ta del av bilderna via Dropbox. Hör av dig till Klas Fritzon för att få tillgång.

Nyhetstips för dig som journalist

Landsbygdsriksdagen 2024 erbjuder ett unikt tillfälle att lyfta landsbygdsfrågorna utifrån olika perspektiv. Under tre dagar samlas 650 experter, politiker, studenter och människor från civilsamhället för att på olika sätt rikta fokus mot framtidens landsbygder. På fredag den 24 maj får deltagarna välja mellan 19 inspirationsresor i Sörmland, som ger konkreta exempel på hur människor tillsammans skapar utveckling inom områden som energiförsörjning, bostadsbyggande, livsmedelsförsörjning och entreprenörskap. Liknande frågor syns i de nära 40 valbara seminarier som kommer att äga rum den 25 maj. Här kan du se vilka inspirationsresor och seminarier deltagarna kan välja mellan: Program – Landsbygdsriksdagen

Andra exempel på programpunkter:

 

 • Har vi övergivit barnen i landsbygder? Många av de mest utsatta skolorna i Sverige ligger i glesbygden och i vissa landsbygdskommuner går runt en fjärdedel av eleverna ut grundskolan utan gymnasiebehörighet. I debatten ligger däremot fokus på problemen i förorter. Träffa Berättarministeriet som nu tagit sin verksamhet utanför storstäderna.
  Lärarna en nyckel för landsbygdernas skolor. – Landsbygdsriksdagen

 

 • Vad blev det av den svenska landsbygdspolitiken? År 2018 fattade regering och riksdag beslut om en ”sammanhållen politik för Sveriges landsbygder”. Ambitionerna var höga och partierna överens, men genomförandet blev svagt. Nu har regeringen påbörjat ett arbete med en samlad översyn av politiken – som bland annat ska anpassas till nya förutsättningar i omvärlden.
  Påverka den nya landsbygdspolitiken. – Landsbygdsriksdagen

 

 • Bara sju procent av befolkningen i landsbygder håller med om att nationella beslutsfattare tar hänsyn till landsbygdsbor och mer än tre av fyra anser att staten har övergivit landsbygderna. Ändå finns framtidstro och en vilja att engagera sig i lokalsamhället. I Landsbygdsbarometern presenterar Hela Sverige ska leva unika siffror om hur människor i landsbygder ser på livet, politiken och sin egen roll för att skapa utveckling. Undersökningen är genomförd av Indikator Opinion och lanseras den 22 maj.
  Hela Sverige

 

 • Vilka normer styr vår uppfattning om världen? Träffa Hela Sverige ska levas verksamhetschef Terese Bengard och prata om framtidens landsbygder och  bilden av Sverige utanför storstan. I april 2024 släppte Terese boken Världens mittpunkt – där hon går till landsbygdernas försvar.
  Hela Sverige

 

 • Måste klimatomställningen drabba människor i landsbygder? Hur kan vi hitta lösningar som inkluderar fler? Ta del av slutsatserna när forskningsprogrammet Fairtrans presenterar resultat från sitt nationella Medborgarråd om klimatet, som satt fokus på hur en effektiv och rättvis klimatpolitik kan se ut.
  Hur blir klimatpolitiken rättvis? – Landsbygdsriksdagen

 

 

 

 • Kommer kockarna lyckas? Den svenska livsmedelsförsörjningen har hamnat i blickfånget när beredskapsfrågorna nu finns högt på den politiska dagordningen. Under Landsbygdsriksdagen finns flera seminarier på temat – men också ett jättelikt experiment: Två sörmländska kockar har antagit utmaningen att 100 procent av all mat och dryck som serveras ska komma från länet.
  Landsbygdsriksdagen visar vägen för lokal mat. – Landsbygdsriksdagen

 

På sidan Aktuellt kommer vi publicera både nyheter, debattartiklar och pressmeddelanden inför och under Landsbygdsriksdagen den 24-26 maj.

Fakta

Landsbygdsriksdagen är Sveriges och Europas största mötesplats för landsbygdsfrågor. Här möts civilsamhälle, entreprenörer, offentliga aktörer, forskare och politiker. Landsbygdsriksdagen genomfördes för första gången 1989 och har sedan dess genomförts återkommande. Bakom Landsbygdsriksdagen finns organisationen Hela Sverige ska leva, som består av tusentals lokala utvecklingsgrupper, 24 länsavdelningar, ett 40-tal medlemsorganisationer och en riksorganisation. Syftet är att verka för goda villkor i hela landet, god landsbygdsutveckling och en balans mellan stad och land. Se www.helasverige.se för mer information.