Endast 3 av Landsbygdskommitténs 75 förslag genomförda.

Undrar du också vad som hände med de 75 förslagen från den landsbygdsparlamentariska utredningen?
Vi har svaren. Och de är nedslående.
Vår bedömning är att bara 3 av 75 förslag är genomförda, att 32 är delvis genomförda och 40 inte alls är genomförda.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva har gått igenom och sammanställt resultatet av de förslag som lades från den landsbygdsparlamentariska utredningen SOU 2017:1 ”För Sveriges landsbygder – en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd” (https://www.regeringen.se/…/statens-offe…/2017/01/sou-20171/)

Landsbygdskommittén lämnade sina 75 förslag till regeringen i januari 2017. I kommittén fanns representanter för alla riksdagspartier, de var eniga om förslagen och de var eniga om att alla förslag behövde genomföras för full effekt. Vår farhåga när landsbygdsutredningen kom var att den skulle bli ytterligare en hyllvärmare och en gedigen utredning som inte genomfördes.

Nu släpper vi en rapport där vi har sammanställt resultatet av alla 75 förslag.
Klicka här för att läsa rapporten: https://helasverige.se/index.php?id=776

 

 

Print Friendly, PDF & Email