Mattias Karlsson, SD, till Landsbygdsriksdagen.

Till Landsbygdsriksdagen kommer partiledare och partiföreträdare för att delta i en landsbygdsdialog. I olika artiklar presenterar vi dem och ber dem svara på några frågor. I denna artikel får Mattias Karlsson som är landsbygdspolitisk talesperson från Sverigedemokraterna svara.

På lördag eftermiddag 21 maj kommer Landsbygdsriksdagen ha en landsbygdsdialog med partiledare och partiföreträdare från alla riksdagspartier som modereras av journalisten Gunilla Kindstrand. Tack vare att det är valår är det extra viktigt att de landsbygdspolitiska frågorna lyfts upp högt på dagordningen och det märks redan i medierapporteringen att frågorna är heta. Mattias Karlsson från Sverigedemokraterna som kommer till Landsbygdsriksdagen 2022 får svara på några frågor.

Finns det någon enskild viktigast fråga inom landsbygdspolitiken just nu?

Det finns många frågor som är av avgörande vikt för de svenska landsbygdernas trygghet, välstånd och utveckling. Om jag måste välja en, så skulle jag säga att det är att pressa ned priset på bensin och diesel genom permanent sänkta skatter och en minskning av reduktionsplikten till EU:s miniminivå. Detta eftersom den prischock som bland annat den vänsterliberala politiken skapat, utgör ett så direkt och akut hot mot många av landsbygdens näringar och eftersom det slår så orimligt och orättvist hårt mot privatekonomin för just människor på landsbygden.

Vad behöver göras för att få bättre balans mellan landsbygder och städer?

Vi behöver ta krafttag mot den allt grövre brottslighet som är på väg att sprida sig till landets mindre orter och samhällen. Vi behöver värna det lokala självstyret, äganderätten, livskvalitén, tryggheten och den sociala gemenskapen på landsbygden genom att göra upp med verklighetsfrånvänd miljöfundamentalism, påtvingad massinvandring, landsbygdsfientlig jakt- och rovdjurspolitik, detaljstyrning, överbyråkratisering och centraliseringstendenser. Vi måste också öka våra ansträngningar för att säkerställa en god infrastruktur, en god tillgång till välfärd och arbetstillfällen över hela landet.

Är en röst på Sverigedemokraterna en röst för stärkta landsbygder?

Ja, förbättrade villkor för Sveriges landsbygder är en av Sverigedemokraternas absoluta topprioriteringar. Vi älskar hela Sverige och vårt långsiktiga mål är att bli landets största parti utanför storstadsregionerna. Det målet kan vi bara nå genom att verkligen lyssna på landsbygdens befolkning, ta deras problem på allvar och ständigt utveckla vår politik för ett sammanhållet, tryggt och välmående land.

Print Friendly, PDF & Email