Aneby kommun.

Länets minsta kommun är Aneby, med knappt 7.000 medborgare. Vi är en kommun som växer stadigt och har i nära tio års tid haft positiv befolkningsutveckling. Barnfamiljer väljer gärna Aneby för att vi under lång tid haft en mycket bra skola och barnomsorg.

Fler argument för att välja Aneby? Det trevliga sociala klimatet. Här är det korta avstånd mellan människor, en stor vilja att hjälpa varandra och framförallt en stor vilja att utveckla sin bygd och sin omgivning. Här har föreningslivet, med hundratalet livaktiga föreningar, en nyckelroll. Vi talar gärna om Anebymodellen, den lilla kommunens möjlighet att hitta udda lösningar på ibland stora och svåra utmaningar.

Tack vare stor initiativkraft var vi en av landets första kommuner med fiberutbyggnad till varenda fastighet som önskade detta. Nu kan man driva företag mitt i kohagen, och ändå vara uppkopplad med hela världen. ”Mitt i kohagen”, jo, det är faktiskt relevant, här i landets tredje kotätaste kommun.

Aneby Stalpet
Stalpet, Götalands högsta vattenfall med 20 meters fri fallhöjd.
Print Friendly, PDF & Email